Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie, na podstawie „Zarządzenia nr 10.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2022/2023” ogłasza rekrutację:

 • do klas pierwszych obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2015 roku. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.
  W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek oraz klauzulę informacyjną.
  Termin składania wniosków: 21.02 – 18.03.2022 r.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
  Klauzula informacyjna – rekrutacja

  Zarządzenie nr 10.2022 Wójta Gminy Czernichów z dn. 31.01.2022 r.

  Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

  Rozmiar czcionki
  Kontrast