Gabinet logopedyczny

Od 2007 r. w Szkole Podstawowej w Czernichowie działa gabinet logopedyczny. Terapię prowadzi logopeda Dorota Kita na podstawie programu własnego, wykorzystującego naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną. Program ten ma charakter profilaktyczny i terapeutyczny zarazem oraz dostosowany jest do prowadzenia zajęć w szkole z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opracowany został na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi.

Cele programu:
  • usuwanie wad wymowy,
  • stymulowanie prawidłowej wymowy w przypadku jej opóźnienia,
  • wzbogacanie słownictwa dzieci,
  • wdrażanie do poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym,
  • przygotowanie uczniów do opanowania umiejętności czytania.

Podczas terapii ćwiczona jest poprawna wymowa głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i w mowie spontanicznej. Głoski ćwiczone są w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Do programu terapii logopedycznej zostały włączone również ćwiczenia przygotowujące dzieci do nauki czytania m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej, praksji oralnej, percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci symultanicznej, sekwencyjnej, operacji myślowych. Ćwiczenia zawsze dostosowywane są do wieku i indywidulanych potrzeb uczniów.

Liczne pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez logopedę szkolnego takie, jak gry dydaktyczne, plansze, karty sylabowe i inne pozwalają łączyć ćwiczenia poprawnej wymowy z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, przygotowującymi dzieci do opanowania umiejętności czytania. Podczas zajęć wykorzystywany jest program multimedialny „Logopedia”.

mgr Dorota Kita

Poniedziałek7.10 – 09.55 11.45 – 15.35
Wtorek11.50 – 14.45
Środa10.20 – 15.40
Czwartek11.40 – 16.05
Piątek7.25 – 09.45 11.40 – 14.55