Wyślij pączka do Afryki
5.03.2019

Podsumowanie akcji „Wyślij pączka do Afryki”

Dziękujemy Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję „WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI”.

Rozprowadziliśmy 600 pączków na łączną kwotę: 1800 zł.

Dzięki dodatkowemu wsparciu osób oraz Samorządu Szkolnego nie ponieśliśmy kosztów związanych  z zakupem pączków, dlatego z radością informujemy, że powyższa kwota została w całości wpłacona na konto Fundacji Kapucyni i Misje.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy też w stronę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Zakład Piekarski w Czernichowie, dzięki której nasza akcja przebiegała sprawnie.

Szkolne Koło Caritas