Dla ósmoklasistów

Terminy egzaminów:

  • 14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
  • 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli.