Rada Rodziców

Nr rachunku bankowego:

34 8591 0007 0061 0432 7182 0001

Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Zarząd:

Przewodnicząca: p. Wioleta Rynduch
Z-ca Przewodniczącej: p. Aleksandra Wołek
Skarbnik: p. Agnieszka Panek

Rozmiar czcionki
Kontrast