Rada Rodziców

Nr rachunku bankowego:

34 8591 0007 0061 0432 7182 0001

Nr rachunku do wpłat za obiady:

39 8591 0007 0061 0432 7182 0008

Rada Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Zarząd:

Przewodnicząca: p. Wioleta Machaczka
Z-ca Przewodniczącej: p. Bożena Piwowarczyk
Skarbnik: p. Marta Leszko-Gawor