Kalendarz pracy szkoły

Ramowy plan pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Czernichowie w roku szkolnym 2021/2022

ZadanieTermin
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Rada pedagogiczna na początek nowego
roku szkolnego
01.09.2021 
Rada szkoleniowa z zakresu profilaktyki14.09.2021 
Zebranie z rodzicami15.09.2021 
Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego09.2021 
Próbna ewakuacja09/10.2021
Próbne egzaminy klasy ósmej27-29.09.2021 
Pasowanie uczniów klasy I01.10.2021
Dzień Chłopaka30.09.2021 
Konkurs Szkolny z okazji beatyfikacji Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
 09/10.2021
Małopolski Konkurs Odblaskowa Szkoła09/10.2021
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia04.10.2021 
Dzień KEN – dzień ustawowo wolny14.10.2021 
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
15.10.2021 
Dni Biblioteki Szkolnej09/10.2021
Dzień Zdrowego Śniadania08.11..2021 
Akademia z okazji Święta Niepodległości10.11.2021 
Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo
wolny
11.11.2021 
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
12.11.2021 
Próbne egzaminy ósmoklasisty15–17.11.2021 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień22.11.2021
Zebranie z rodzicami i kiermasz świąteczny09.12.2021
Informacja o proponowanych ocenach
niedostatecznych
12.12.2021
Klasowe wigilie22.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2021
Trzech Króli – dzień ustawowo wolny06.01.2022
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
07.01.2022
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej12.01.2022
Zebranie z rodzicami13.01.2022
Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych14.01.2022
Ferie zimowe17-30.01.2022
Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej03.02.2022
Tłusty Czwartek i akcja Wyślij pączka do Afryki24.02.2022
Dzień Żołnierzy Wyklętych01.03.2022
Dzień Logopedy07.03.2022
Dzień Kobiet08.03.2022
Próbny egzamin ósmoklasisty CKE03.2022
Pierwszy dzień wiosny-dzień z wychowawcą21.03.2022
Dzień Patrona Szkoły i konkurs międzyszkolny24.03.2022
Rekolekcje wielkopostne08.04.2022
Wiosenna przerwa świąteczna14-19.04.2022
Dzień Ziemi22.04.2022
Gminny Konkurs Matematyczny dla klas VII-VIII26.04.2022
Zebranie z rodzicami i rada szkoleniowa przed egzaminem
ósmoklasisty
28.04.2022
Akademia-Święta majowe27.04.2022
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
02.05.2022
Święto Konstytucji 3 Maja-dzień ustawowo wolny03.05.2022
Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie05.2022
Informacja o proponowanych ocenach
niedostatecznych
13.05.2022
Wspomnienie Jana Pawła II18.05.2022
Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty05.2022
Egzamin ósmoklasisty-dni wolne od zajęć
dydaktycznych
24-25-26.05.2022
Dzień Dziecka i Sportu01.06.2022
Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej15.06.2022
Boże Ciało-dzień ustawowo wolny16.06.2022
Dzień dodatkowo wolny od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
17.06.2022
Piknik rodzinny19.06.2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego,
pożegnanie klas VIII
24.06.2022
Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej28.06.2022

Rozmiar czcionki
Kontrast