Kalendarz pracy szkoły

Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Czernichowie w roku szkolnym 2022/2023 – więcej informacji