Legitymacja szkolna

Za duplikat legitymacji szkolnej opłata wynosi 9 zł. 

Opłatę należy wpłacić na konto:

94 1560 0013 2016 8407 7000 0003

Odbiorcą przelewu jest: Szkoła Podstawowa w Czernichowie
W tytule wpłaty należy podać dane ucznia (imię, nazwisko i adres zamieszkania) oraz dopisek:
“Za duplikat legitymacji szkolnej”.