Samorząd uczniowski

 Przewodniczący:

Jakub Jachymiak

Zastępca:

Stanisław Sęk

Skarbnik:

Ada Choroszy

Członkowie:

Julia Berdecka

Gabriela Czeremuga

Natalia Jachymiak

Gabriela Kanarek

Ignacy Knapik

Michał Król

Opiekunowie:

p. Joanna Sroka

p. Janusz Sroka