Historia szkoły

Czernichów leży 20 km na zachód od Krakowa na wzgórzu i przy lewym brzegu Wisły. Miejscowość ta liczy około 1800 mieszkańców i jest siedzibą władz gminnych. Znajduje się tu najstarsza szkoła rolnicza w Polsce założona w 1860 roku z parkiem i ogrodem botanicznym oraz kościół gotycko-barokowy z XV wieku, który został przebudowany w XVII i XVIII w.

Rok 1816 jest uznawany za początek stałej nauki szkolnej w Czernichowie. Jednak dopiero w 1839 r. na zlecenie Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej zbudowano szkołę ze składek mieszkańców Czernichowa. W latach 30-tych szkoła w Czernichowie cieszyła się dużym uznaniem władz szkolnych. Znana była z wysokiego poziomu nauczania. Nie zaprzestała ona działalności także w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1953 r. przeprowadzono remont budynku szkoły, a już w 1955 r. oddano do użytku kolejne 4 sale lekcyjne. Rok później wzmocniono stropy i rozpoczęto naukę w pozostałych salach. Od roku 1969, przez następne dziesięć lat, sukcesywnie wyposażano szkołę w pomoce naukowe. W 1977 r. zakupiony został budynek, w którym powstał Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół Gminy Czernichów. W ciągu dwóch kolejnych lat zakupiono 2 samochody do przewozu dzieci z sąsiednich wsi. Remont i rozbudowę budynku szkoły rozpoczęto w 1985 r. Po remoncie zdecydowanie poprawiły się warunki pracy i nauki w naszej szkole.

Do roku 2018 szkoła działała pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie, w skład którego wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2019 r. mury naszej placówki opuścili ostatni absolwenci gimnazjum. Obecnie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie składa się z oddziału przedszkolnego oraz klas I -VIII szkoły podstawowej.

Dzieje szkoły w szczegółowy sposób zostały opisane przez Jana Jarosza w monografii pt. „Jest taka szkoła – dzieje szkoły powszechnej w Czernichowie 1816-2018”.

Zapraszamy do galerii zdjęć