15.04.2021

Konkurs czytelniczy

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy z nagrodami dla uczniów klas 4-8.

Warunki uczestnictwa:

  • Należy wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece i przeczytać dowolnie wybraną książkę (minimum 80 stron) i na jej podstawie stworzyć pracę konkursową
  • Przesłać pracę konkursową na adres e-mailowy biblioteki lub dostarczyć bezpośrednio do szkoły do dnia 17.05.2021r.

Praca ma być formą zachęty do przeczytania książki.
Z niecierpliwością czekamy na prace naszych uczniów.

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.

2. Celem konkursu jest szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kreatywności.

3. Praca ma być formą zachęty do przeczytania dowolnej książki z biblioteki szkolnej liczącej
co najmniej 80 stron.

4. Organizacją konkursu zajmuje się bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Czernichowie p. Monika Dziedzic.

5. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy biblioteki (bspczernichow@gmail.com)
lub telefonicznie w godzinach pracy biblioteki – informacje dostępne na stronie internetowej szkoły.

6. Pracę należy wykonać tylko jedną, dowolnie wybraną techniką z podanych poniżej:

• forma pisemnej recenzji – nie więcej niż 200 wyrazów, zapisane w formacie PDF,
• lapbooka – interaktywnej teczki tematycznej (przykłady można znaleźć
w internecie wpisując hasło np.: lapbook szablony) –prace będą przyjmowane w formacie A2 lub A3,
• prezentacji multimedialnej – przyjmowane będą wyłącznie prace zawierające 4-6 slajdów, zapisane w formacie PDF.

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.

8. Recenzje i prezentacje multimedialne należy przesyłać na adres mailowy biblioteki i w treści e-maila podać : imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

9. Lapbooka należy dostarczyć na portiernię szkoły w godz. 6.30 – 14.30, podpisanego na odwrocie : imię i nazwisko, klasa, z dopiskiem „Konkurs czytelniczy”.

10. Prace będą przyjmowane do 17.05.2021r., do godz. 14.30.

11. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły lub w gablocie szkolnej.

12. Każdy uczestnik konkursu, który prześle pracę, otrzyma upominek w postaci zakładki do książki.

13. Najlepsze prace zostaną nagrodzone książkami.

14. Prace konkursowe zostają własnością biblioteki szkolnej.

15. Przystąpienie uczestnika do konkursu czytelniczego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

16. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga komisja konkursowa w składzie : nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz.