25.10.2020

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na dużą rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W tym roku w ramach MMBS w klasach 4, 5a, 5b, 7a, 8a oraz 8b odbyły się konkursy w salach lekcyjnych danej klasy. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące lektur szkolnych, biblioteki i książek oraz związków frazeologicznych.  Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie znakomicie. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał zakładkę do książki.