22.02.2023

Warsztaty biblioteczne klas piątych

Chłopcy kl. 5a i 5b w dniu 13.02.2023 r. uczestniczyli  w warsztatach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie.

Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom znajomość historii książki. Chłopcy odpowiadali na pytania dotyczące rodzajów książek i sposobów ich wytwarzania. Następnie sprawdzali swoje wiadomości układając rozsypankę.

Podczas zajęć poznawali również zbiory biblioteki.