2.05.2020

Święto Flagi

Budząc zainteresowania uczniów wydarzeniami ogólnopaństwowymi, a także rozwijając poczucie przynależności narodowej podczas zajęć zdalnych dla dzieci przygotowano propozycję zadań i zabaw nawiązujących do świąt majowych. W tematykę Dnia Flagi wprowadził nas film edukacyjny „Polskie Symbole Narodowe”. Przedszkolaki w swoich domach wykonały różnymi technikami plastycznymi piękne flagi, które teraz możemy wszyscy podziwiać. Była to wspaniała lekcja przypomnienia sobie, że jesteśmy Polakami, a Polska to nasza Ojczyzna.