10.08.2022

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2022 r. /słuchacze kolegiów – do 15 października 2022 r.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów (dokładne informacje we wniosku) należy złożyć w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie, ul. Gminna 1, p. 214, lub przesłać listem poleconym na adres:

Gminny Zespół Obsługi Szkół
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów.

Formularze wniosków są dostępne w Gminnym Zespole Obsługi Szkół – p. 214, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów, na stronie internetowej gminy oraz we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Czernichów.

Wniosek-pobierz

Rozmiar czcionki
Kontrast