18.03.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu

Na świetlicy w miesiącu lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku święto
to przypadało 9 lutego, a tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem „ Razem dla lepszego Internetu”. Celem akcji podejmowanych w ramach tego święta są działania mające sprawić aby Internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci i młodzieży.
Podczas zajęć świetlicowych dzieci oglądały animację edukacyjną pt.” Świat Internetu” oraz zapoznały się z Zasadami Bezpiecznego Internetu. Słuchały i śpiewały piosenki związane z bezpieczeństwem w Internecie. W czasie zajęć plastycznych Świetliki wykonywały swoje komputery. Wymieniały dobre strony Internetu oraz zagrożenia, z którymi mogą się spotkać. Informacje te umieszczały przy rysunkach laptopów z symbolem dobrej i złej buzi. Podczas zajęć dzieci układały „Krzyżówkę imion” , której hasłem był Internet, uczestniczyły w zabawach „Internet to sieć” oraz „Sieć komputerowa”. Wykonano gazetki edukacyjne promujące bezpieczeństwo w sieci

Zapraszamy do galerii