Dzień Ziemi 2016
16.05.2016

Dzień Ziemi 2016

Tematem wiodącym tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza związanym z tzw. „niską emisją”. W naszej szkole, jak co roku zorganizowałyśmy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej w obecności uczniów z klas 0–3 szkoły podstawowej  wraz z wychowawcami oraz panią Dyrektor.

Celem imprezy było uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami powietrza wywołanymi głównie za sprawą człowieka. W tym miały pomóc dzieciom podjęte podczas imprezy działania, a także zajęcia przeprowadzone w klasach przez nauczycieli dotyczące Dnia Ziemi.

Na początku imprezy prowadząca powitała wszystkich gości i wyjaśniła, że palący temat to kłopotliwy problem wymagający natychmiastowego rozwiązania. Kłopotliwym problemem w Polsce jest niestety zanieczyszczenie powietrza wywołane przez niską emisję (wydobywaniem się dymu na wysokości poniżej 40 metrów).Na pytania prowadzącej, skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza, dzieci odpowiedziały, że zanieczyszczenia powietrza biorą się przede wszystkim: z kominów domów, urzędów, zakładów pracy, samochodów. Istotnym jest fakt, że dymy te nie są przenoszone wraz z chmurami w odległe miejsca, ale koncentruje się tam gdzie powstają – w miejscu gdzie mieszkamy, spędzamy czas itp. Prowadząca poprosiła dzieci, aby wyobraziły sobie czyste powietrze, którym kiedyś oddychał człowiek. Po czym odbył się „Taniec czystego powietrza” w wykonaniu dziewczynek uczęszczających na zajęcia świetlicowe z  kl. 1b, 2a oraz 3a. Następnie dzieci z zaciekawieniem oglądały scenkę pt. „Przychodzi Ziemia do lekarza”, którą odegrały nauczycielki świetlicy. Pani Ziemia zgłaszała trudności z oddychaniem, kaszlała, miała katar, okazało się, że ma również wysokie ciśnienie i problemy ze wzrokiem. Pani Doktor osłuchała Panią Ziemię, zbadała jej wzrok, zmierzyła ciśnienie oraz sprawdziła prześwietlenie płuc. Okazało się, że jest w nich dużo tlenku węgla, dwutlenku węgla, miedzi, rtęci, arsenu i ołowiu. Pani Doktor stwierdziła, że Pani Ziemia jest bardzo chora i potrzebuje pomocy. Poprosiła, więc dzieci, aby pomogły jej wypisać receptę dla chorej Ziemi, żeby nigdy więcej nie chorowała. Dzieci uczestnicząc aktywnie w imprezie proponowały zalecenia dla chorej Ziemi, których powinien przestrzegać człowiek. W zaleceniach dzieci podawały: nie wolno spalać śmieci, zamiast jeździć samochodem można jeździć na rowerze, trzeba segregować odpady, należy chronić i sadzić drzewa, trzeba oszczędzać energię oraz uświadamiać innych, żeby dbali o przyrodę. Receptę wraz z plakatami, które wykonały dzieci na zajęciach szkolnych otrzymała Pani Ziemia oczywiście z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Następnie dzieci odśpiewały piosenkę pt. „Ziemia wyspa zielona”, po niej na salę weszła kwitnąca Pani Ziemia, która podziękowała dzieciom za pomoc w powrocie do zdrowia. Potem odbyła się krótka emisja filmu pt. „Co wisi w powietrzu?”. Dla utrwalenia wiedzy przeprowadzono zabawę „prawda – fałsz” pt.:„ Jak nie szkodzić Ziemi”. Na koniec odbyło się krótkie podsumowanie, rozdanie ulotek informacyjnych przygotowanych przez organizatorów akcji oraz podziękowanie przybyłym za udział.