22.11.2021

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, która w 1989 roku została zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Zaznacza, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. W nawiązaniu do tego dnia w naszej świetlicy  przeprowadziliśmy zajęcia o tematyce związanej z prawami dziecka.  Podczas zajęć dzieci obejrzały film edukacyjny, wysłuchały piosenki o prawach dziecka i mogły odnieść się do zdobytych informacji oraz własnych doświadczeń. Dzieci miały możliwość rozwijać  inwencję  twórczą wykonując prace  na ogólnopolski konkurs plastyczny.

Zapraszamy do galerii