Odblaskowa Szkoła
5.11.2018

Odblaskowa Szkoła 2018

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czernichowie po raz kolejny bierze udział w konkursie pt. „Odblaskowa Szkoła”, który organizują: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Celem akcji jest promowanie szkół podstawowych i społeczności lokalnych realizujących ideę wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz wspieranie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. We wrześniu i październiku uczniowie wraz z nauczycielami w ramach akcji realizować będą szereg działań mających na celu uświadamianie innym, jak ważne jest bezpieczne zachowanie na drodze.