O świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed lekcjami i po lekcjach. Zajęcia prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące w oparciu o roczny plan pracy świetlicy szkolnej oraz dzienny rozkład zajęć.

Wychowawcy organizują różnorodne zajęcia świetlicowe rozwijające zainteresowania uczniów min.: plastyczno-techniczne, czytelnicze, muzyczno-ruchowe, gry i zabawy, zabawy chustą i tunelem animacyjnym. Ponadto uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych.

Szczególną uwagę w czasie zajęć świetlicowych zwracamy na umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej. Dzieci wdrażane są do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, które są zawarte w regulaminie świetlicy szkolnej.

“Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”. Słowa te najlepiej charakteryzują pracę wychowawców w świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie nabywają i utrwalają wiedzę i umiejętności właśnie poprzez zabawę.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 – 17.00

Wtorek: 7.00 – 17.00

Środa: 7.00 – 17.00

Czwartek: 7.00 -17.00

Piątek: 7.00 – 17.00

Anita Piskorz
Monika Dziedzic
Dorota Woźniak
Maria Grzybowska