O nas

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu są uczniowie klas VI-VIII, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym.

Celem Koła jest realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego w życiu codziennym.

Współpracujemy z:
  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej (parafialny oddział Caritas)
  • Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia
  • Fundacją Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Czernichowie
  • Fundacją Kapucyni i Misje
  • Sekretariatem Misyjnym oo. Franciszkanów w Krakowie
  • Domem Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie

Szkolne Koło Wolontariatu stwarza młodym ludziom szansę na rozwój własnej osobowości, pomaga w odkrywaniu nowych talentów, uczy współpracy oraz motywuje do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu – czytaj więcej