18.12.2019

Akademia Kropelki

13 grudnia uczniowie klas pierwszych naszej Szkoły wraz z kolegami ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach edukacyjnych w Akademii Kropelki, zorganizowanej przez Wodociągi Miasta Krakowa. Obieg wody w przyrodzie, jej znaczenie dla zdrowia i życia, świadome i ekologiczne korzystanie z zasobów wody na co dzień, to tylko niektóre tematy, jakie zostały poruszone. Podzieleni na grupy, aktywni i zaangażowani uczniowie zdobyli nie tylko wiele nowych wiadomości, ale i umiejętności praktycznych z tego rozległego i ciekawego obszaru. Wszyscy dostali koszulki z logo i bidony mające przypominać im, jak ważne jest promowanie właściwych, proekologicznych postaw.
Niemałą atrakcję dla uczniów stanowił w tym dniu również przejazd kursowym autobusem MPK!
Dziękujemy rodzicom, którzy wspomogli wychowawców w opiece nad uczestnikami wycieczki.

Zapraszamy do galerii