21.09.2020

Akcja Sprzątanie Świata

Dnia 18 września Szkoła Podstawowa w Czernichowie wzięła udział w akcji „Sprzątnie świata”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na poszanowanie środowiska, promowanie niewyrzucania śmieci do lasu, selektywnej zbiórki odpadów i uświadamianie, że to właśnie od działań młodego pokolenia zależy, czy degradacja środowiska będzie postępować, czy nie.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Wzięliśmy worki na śmieci, rękawiczki i ruszyliśmy w teren. Zajrzeliśmy także do lasu. Najwięcej śmieci znajduje się na parkingach. Tam gdzie parkują samochody leży mnóstwo petów papierosowych, plastikowach i papierowych opakowań po słodyczach i innych produktach spożywczych. W lesie znaleźliśmy dużo butelek szklanych i opakowań metalowych po różnorodnych napojach, a także plastikowe butelki, opakowania po chipsach i wiele innych. W ten sposób na pewno przyczyniliśmy się do oczyszczenia najbliższego środowiska z uciążliwych dla niego odpadów. Uświadomiliśmy sobie, ile czasu rozkładają się w naturze różne rodzaje śmieci.
Niesprzątnięte śmieci będą straszyć następne pokolenia przez wiele lat. Żyłki wędkarskie, niektóre plastiki i puszki po napojach przetrwają dłużej niż napisy na naszych nagrobkach.

Zapraszamy do galerii …..