25.11.2021

Aktywny powrót do szkoły WF z AWF

WF z AWF to ministerialny program, którego celem jest poprawa i monitoring kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych oraz walka ze skutkami pandemii! Projekt „Aktywny powrót do szkoły” odbywa się we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego (AWF) w całej Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele wychowania fizycznego zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę oraz udoskonalili swój warsztat pracy, by jak najlepiej wesprzeć uczniów w powrocie do sprawności i aktywności ruchowej sprzed pandemii! Drugim etapem projektu jest prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w ramach tak zwanych „Sport klubów”.

Nasza szkoła w pełni przystąpiła do programu „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”. Od września nauczycielki wychowania fizycznego Panie: Magdalena Dobaj i Lucyna Zabagło prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów, w ramach tzw. „Sport klubów”. Biorą w nich udział chętni uczniowie i uczennice z klas: czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Uczestnicy projektu spędzają czas bardzo aktywnie i radośnie! Młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze integrują się z młodszymi.

Zajęcia na pewno wpłyną pozytywnie na poprawę kondycji fizycznej oraz zainspirują dzieci do dalszego rozwoju w tym kierunku. Mają one również działanie terapeutyczne, gdyż wzmacniają więzi oraz uczą współpracy w grupie.

Zapraszamy do galerii…