Bądźmy poszukiwaczami autorytetu
2.12.2018

“Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej  kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pod nazwą  „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”  kierowanej do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców  i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, są traktowane jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a mają być rozwijane w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości  projekt  ten  realizuje  Fundacja Wspomagająca Wychowanie “Archezja” .

Zachęcamy Państwa (rodziców) do obejrzenia 3 krótkich (3-5 min.) filmów pt. Obojętny, Tyran oraz Mistrz. Ilustrują one 3 rodzaje relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem.

Poniżej linki do filmów: