14.02.2023

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i świętowany jest na całym świecie. Z działaniami podejmowanymi w związku z tym dniem można zapoznać się na stronie http://www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu Saferinternet.pl.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada w tym roku na 7 lutego. Uczniowie klas VI –VIII przygotowali prezentacje multimedialne i plakaty związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.