Wspólne śpiewanie Hymnu z okazji 11 Listopada 2019