24.11.2019

Góra Grosza 2019/2020

Jak co roku, nasza szkoła bierze udział w akcji Góra Grosza, którą organizuje Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja przynosi bardzo dobry efekt wychowawczy – pozwala uświadomić młodemu pokoleniu, że oddając choćby jeden grosz można zrealizować wielkie przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku.

Wszystkich zachęcamy do aktywnego udziału w akcji.

Samorząd Uczniowski