Konkurs plastyczny o bezpieczeństwie 2017
5.11.2017

Konkurs plastyczny o bezpieczeństwie 2017

W tym roku już po raz szósty zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Czernichowie.

Konkurs został zorganizowany w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”, w której już od lat bierzemy udział.  Miał na celu: zwiększenie świadomości na temat ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych; wyrabianie właściwych nawyków bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się  na drodze oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

Zgłoszono 22 prace.

Zgodnie z regulaminem:  plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej  w komunikacji wizualnej. To arkusz papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, rysunkiem, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Niestety, nie wszystkie zgłoszone prace spełniały powyższe kryteria. Dlatego ocenie poddano tylko 16 prac.

Podobnie jak w latach ubiegłych do oceny prac zaproszono losowo wybrane osoby, spośród nauczycieli, rodziców i uczniów. Zadaniem głosujących było wybranie jednej, ich zdaniem najlepszej pracy i oddanie na nią głosu.

Jury dokonało podliczenia i podsumowania oddanych głosów; wyłoniono zwycięzców.

I miejsce zajęła Aleksandra Deluga z klasy 2a, kolejną pod względem liczebności identyczną liczbę głosów uzyskały prace Michała Króla z klasy 0 i Kacpra Sroki z klasy 2a, obaj chłopcy zajęli II miejsce, tym samym miejsca III nie przyznano.

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne gry edukacyjne, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Dla wszystkich przygotowano pamiątkowe dyplomy.