17.11.2019

Krakowska Matematyka

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.
Tegoroczny temat konkursu: „Rok Świętego Jana Pawła II”
Etapy konkursu:
szkolny – 21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 8:15-9:15 –sala nr 10
wojewódzki – 13 marca 2020 r. (piątek)
Zgłoszenie ucznia do konkursu następuje poprzez dostarczenie do nauczyciela matematyki OŚWIADCZENIA RODZICA w terminie do 19 listopada 2019 r.
Konkurs jest bezpłatny.

Regulamin i informacje na stronie; https://www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/