Odzyskanie Niepodległości
15.11.2018

Obchody stulecia odzyskania niepodległości w naszej szkole

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla upamiętnienia tego święta nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali audycje słowno-muzyczne.

Pod przewodnictwem pana Michała Gomułki uczniowie należący do chóru zaśpiewali kilka patriotycznych pieśni. Mogliśmy sobie przypomnieć i zanucić takie utwory jak:Polska krew, Piechota, Polonez rycerski i kilka innych.

Następnie wystąpili uczniowie klas 8 a i 6 b, ich występ przygotowywały pani Maria Jarosz i pani Halina Wieczorek. Uczniowie ci, w obrazowy sposób, przypomnieli nam historię Polski od zaborów do odzyskania niepodległości. W roku powstańców wielkopolskichwystąpili uczniowie klasy III AG: Konrad Wędzicha, Adrian Samek i Dariusz Przybyło.

Uroczysta akademia dla młodszych dzieci odbyła się godzinę później. Przygotowywały ją pani Bożena Dudek i pani Iwona Malik. Uczniowie klas 1-3 śpiewali patriotyczne piosenki, recytowali wiersze i przedstawili prezentację dotyczącą historii Polski.

Natomiast 9 listopada przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji mającej na celu bicie rekordu w śpiewaniu hymnu. Zebraliśmy się na boisku szkolnym o symbolicznej godzinie 1111 i odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Wszystkie wydarzenia w naszej szkole związane z obchodami stulecia niepodległości miały podniosły charakter i wpisywały się w świętowanie Roku Niepodległości.