13.10.2020

Obowiązek noszenia maseczek

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą, pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju, a także w naszej okolicy, Dyrektor Szkoły wprowadza od dnia 15.10.2020 r. (do odwołania) obowiązek noszenia maseczek na terenie szkoły w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych (korytarze, szatnie, łazienki, biblioteka) we wszystkich budynkach. Zakładanie maseczek podczas zajęć lekcyjnych nie jest obowiązkowe.

Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie szkoły.

Przypominamy również o konieczności dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.