Noś odblaski
13.11.2018

Szanuj życie – noś odblaski!

Już po raz dziewiąty nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”, który przypomina o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

W ramach akcji uczniowie wraz z nauczycielami przeprowadzili szereg działań, które realizowane były na różnych płaszczyznach, obejmując swoim zakresem młodszych i starszych uczniów.

Na przełomie września i października przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs plastyczno-techniczny pt.„ Samochód przyszłości”, którego celem było popularyzowanie bezpieczeństwa podczas podróżowania, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych. W konkursie brali udział uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe.

Uczniowie z klasy 2b i 3a ubrani w odblaskowe chusty i kamizelki brali udział w „odblaskowym sprzątaniu świata”. Dzieci swoją postawą przypominały o obowiązku używania elementów odblaskowych i bezpieczeństwie podczas poruszania się po drogach.

27 września uczniowie klas 0 – 3 uczestniczyli w spotkaniu z Ekodoradcą z Urzędu Gminy. Podczas prezentacji dot. segregowania śmieci prowadząca zwróciła uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych podczas różnych proekologicznych działań.

Podczas zajęć przedszkolnych odbył się quiz pt. „ABC ruchu drogowego”. Dzieci rozwiązywały różne zadania i ćwiczenia dotyczące najważniejszych znaków drogowych, które każde dziecko powinno znać, aby bezpiecznie poruszać się po drodze do szkoły.

W świetlicy szkolnej odbyło się „Odblaskowe Pasowanie na Świetlika”, czyli uroczyste przyjęcie uczniów do świetlicy szkolnej – „Świetlikowej Gromady”. Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe wykonywały zadania związane z bezpieczeństwem na drodze i obowiązkiem noszenia odblasków.

18 października odbyła się parada ulicami Czernichowa, której celem było uświadomienie wszystkim mieszkańcom gminy, jak ważne jest noszenie odblasków, które poprawiają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Uczniowie klas 0 – 3 pod opieką nauczycieli, ubrani w elementy odblaskowe udali się pod Urząd Gminy, gdzie spotkali się z Wójtem. Złożyli tam przysięgę Wzorowego Uczestnika Ruchu Drogowego. Uczestnicy parady rozdawali mieszkańcom Czernichowa ulotki informujące o obowiązku noszenia odblasków oraz skandowali hasła wypisane na kolorowych samodzielnie wykonanych transparentach: „Szanuj życie – noś odblaski”, „Odblaskowe znaki noszą dziś dzieciaki”, „Nosisz odblaski, dla ciebie oklaski”, Noś odblaski-świeć w ciemności”.

Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej przygotował dla klas 4 – 8 „odblaskową prelekcję”, którą przedstawiono przez szkolny radiowęzeł. Dotyczyła ona obowiązku używania przez dzieci elementów odblaskowych i zawierała najważniejsze informacje z tym związane oraz promowała ważne hasło „Noś odblaski – świeć w ciemności”.

26 października odbyła się „Odblaskowa akcja w kościele”, zorganizowana przez naszą szkołę i tutejszą parafię. Skierowana była głównie do dorosłych i seniorów, ale wzbudziła również zainteresowanie dzieci. Celem jej było propagowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych. Po nabożeństwie różańcowym ministranci i uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe rozdawali odblaskowe opaski oraz ulotki, które zawierały najważniejsze informacje związane z używaniem elementów odblaskowych, a ich hasło przewodnie brzmiało „Szanuj życie – noś odblaski”.

W klasach 4 – 8 na lekcjach wychowawczych nauczyciele prowadzili rozmowy kierowane i pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu oraz konieczności noszenia odblasków.

Na lekcjach z języka angielskiego przeprowadzonych w klasach 0, 1a oraz w klasach 7 realizowane były tematy związane z prawidłowym przechodzeniem przez jezdnię, rozpoznawaniem wybranych znaków drogowych oraz z zasadami poruszania się na rowerze.

Na zajęciach dodatkowych „Scholka” prowadząca przypomniała uczniom o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach oraz rozdała odblaskowe breloczki wszystkim uczestnikom spotkania.

Uczniowie klas 0 – 3 na zajęciach szkolnych wykonali w grupach plakaty promujące bezpieczeństwo na drodze, zwiększające świadomość na temat ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania się na drodze. Kolorowe plakaty zostały zaprezentowane podczas „odblaskowej parady”.

Wychowawcy klas 0 – 3 podczas lekcji realizowali blok tematyczny dotyczący ruchu drogowego. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, łamigłówki, odpowiadały na zagadki, grały w gry planszowe i podłogowe związane z powyższym zagadnieniem. Nauczyciele wychodzili z klasami na spacery edukacyjne po Czernichowie. Podczas nich przypominali dzieciom znaczenie znaków drogowych w pobliżu szkoły, zasady bezpiecznego przejścia przez jezdnię i poruszania się po jezdni w drodze do i ze szkoły.

Wykonano również gazetki ścienne o tematyce związanej z zasadami ruchu drogowego, które umieszczono w miejscach ogólnie dostępnych, co sprzyja propagowaniu właściwych zachowań na drodze.

Na korytarzu umieszczono tablice przedstawiające sytuacje z życia codziennego, w których bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone oraz ich odpowiedniki, w których bezpieczeństwu najmłodszych nic nie zagraża.

Obok tablic znalazł się także „zagadkowy ruch drogowy”, czyli zagadki o zasadach poruszania się po drodze, umieszczony w konturach samochodu.

W październikowym wydaniu ”Szkolniaka” ukazała się informacja o uczestnictwie szkoły podstawowej w Czernichowie w konkursie pt. „Odblaskowa Szkoła” z krótkim opisem działań oraz celem z nim związanym.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów oraz w lokalnym środowisku.

Galeria zdjęć ze spotkania