11.11.2019

Ogólnopolska Olimpiada z języka polskiego PIONIER

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadzie polonistycznej, która będzie okazją do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy. Celem konkursu jest urozmaicenie programu zajęć oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Instytut Rozwoju Oświaty przygotował test składający się z 30 pytań. Do każdego pytania podane zostaną cztery odpowiedzi, z których tylko jedna będzie poprawna. Oplata za udział w konkursie wynosi 9,50 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi.
Olimpiada z języka polskiego odbędzie się 9 grudnia 2019 r. Zapisy do 17 listopada przyjmuje pani Aleksandra Przebinda.