12.01.2021

Powrót uczniów klas I-III do szkół

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Resort edukacji wspólnie z GIS i MZ opublikował wytyczne dla szkół, które mają obowiązywać od 18 stycznia br.
Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi – więcej informacji