14.02.2023

Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie, na podstawie “Zarządzenia nr 5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2023/2024” ogłasza rekrutację:

  • do klas pierwszych obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2016 roku. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2017 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.
    W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek oraz klauzulę informacyjną.
    Termin składania wniosków: 20.02 – 17.03.2022 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zarządzenie nr 5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dn. 27.01.2023 r.


Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, który mieści się aktualnie w Urzędzie Gminy Czernichów przy ul. Gminnej 1 na parterze.