12.02.2024

Rekrutacja 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie, na podstawie “Zarządzenia nr 5.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2024/2025” ogłasza rekrutację:

  • do klas pierwszych obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2017 roku. Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2018 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.
    W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek oraz klauzulę informacyjną.
    Termin składania wniosków: 19.02 – 15.03.2024 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Klauzula informacyjna – rekrutacja


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – czytaj więcej

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.