Ślubowanie klas pierwszych 2016
18.12.2016

Ślubowanie klas pierwszych 2016

„ODBLASKOWE ŚLUBOWANIE”

Dnia 28 października 2016 roku uczniowie klas pierwszych mieli bardzo ważną uroczystość – ślubowanie oraz pasowanie na ucznia. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Dyrektor GZOS-u Janusz Senderecki, Dyrektor ZPO Stefan Pagacz, Pani Wice-dyrektor ZPO Stanisława Piętak, uczniowie klasy 3b wraz z wychowawczynią oraz rodzice i dziadkowie bohaterów uroczystości.

Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny związany z bezpieczeństwem, zaśpiewali piosenki o znakach i ruchu drogowym. Mieli założone chusty odblaskowe jak przystało na „Odblaskowe Ślubowanie”. Panie wychowawczynie – Bożena Dudek i Joanna Kuć- Kosek zaprezentowały się w strojach policjantek, które dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów.
Po przedstawieniu programu artystycznego pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie Pan Dyrektor olbrzymim ołówkiem każde dziecko pasował na ucznia naszej szkoły. Dzieci z rąk wychowawczyń otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje, a od rodziców prezenty. Wrażeń było co niemiara. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.