4.12.2019

Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Policji

Cyberprzemoc i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci

Spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów klas VII i VIII z
funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Krzeszowicach – panem Mariuszem Grobelnym

4 grudnia 2019 roku rodzice  uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Czernichowie uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem sztabowym panem Mariuszem Grobelnym
z  Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Tematem spotkania była cyberprzemoc
i bezpieczeństwo dzieci w sieci. Wizyta policjanta miała charakter prewencyjny, mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na problemy w szkole i domu,  na jakie mogą być narażone ich dzieci.

Funkcjonariusz przedstawił wszechobecne zjawisko cyberprzemocy oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania Internetu. Sygnalizował rodzicom, aby zwiększyli kontrolę  przeglądanych treści oraz czasu, jaki spędzają ich dzieci w Internecie. Mówił
o nieakceptowanych społecznie zachowaniach narażających dzieci na konflikt z prawem. Omówiono również tematykę związaną z bezpieczeństwem na portalach społecznościowych.

To spotkanie pokazało, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami, wychowawcami,  nauczycielami a policją.

Bardzo dziękujemy panu policjantowi za poświęcony czas i profesjonalne zaprezentowanie  rodzicom uczniów  klas VII i VIII  zjawiska cyberprzemocy.