22.08.2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2023 r./słuchacze kolegiów – do 16 października 2023 r.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów (dokładne informacje we wniosku) należy złożyć w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie, ul. Gminna 1, p. 214, lub przesłać listem poleconym na adres:

Gminny Zespół Obsługi Szkół
Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.


Formularze wniosków są dostępne w Gminnym Zespole Obsługi Szkół – p. 214, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów, na stronie internetowej gminy oraz we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Czernichów.

Wniosek – POBIERZ