19.10.2023

Uroczyste otwarcie szkoły

22 września nastąpiło uroczyste otwarcie naszej szkoły, która w tym roku przeszła gruntowny remont. W tym wydarzeniu, oprócz uczniów, nauczycieli, władz samorządowych i wykonawców, wzięło udział wielu zaproszonych gości. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Elżbieta Duda Poseł na Sejm RP, która złożyła na ręce Pani Dyrektor pamiątkowy list gratulacyjny i życzenia dla całej społeczności szkolnej.

Otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi dokonali:

➡Pani Danuta Filipowicz Wójt Gminy Czernichów,

➡Pani Anna Rams Dyrektor Szkoły im. T. Kościuszki w Czernichowie,

➡Pani Elżbieta Duda Poseł na Sejm RP,

➡Pan Dariusz Łasak przedstawiciel Wykonawcy – Firma Handlowa AGAT,

➡Pan Kazimierz Nowak Firma KA-NIS, przedstawiciel Podwykonawców,

➡Pan Zbigniew Kędzierski Przewodniczący Rady Gminy Czernichów,

➡Pan Tomasz Choroszy Sołtys Czernichowa,

➡Pan Marian Szczepaniak współpracownik Urzędu Gminy Czernichów,

➡Pan Roman Kawaler – pracownik Działu Inwestycji Urzędu Gminy Czernichów,

➡Pani Wioleta Machaczka Przewodnicząca Rady Rodziców,

➡Ada Choroszy Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Po tym symbolicznym otwarciu ksiądz proboszcz Jan Czepiel dokonał aktu błogosławieństwa i poświęcenia.

Pani Wójt Danuta Filipowicz dziękowała podczas uroczystości za ogromny wkład pracy i zaangażowanie wszystkich osób związanych z realizacją tego przedsięwzięcia oraz przekazała symboliczny bon pieniężny na kolejne potrzeby szkoły.

Pani Dyrektor Anna Rams składała także podziękowania nauczycielom, rodzicom, uczniom, absolwentom i sympatykom naszej placówki za wsparcie i pracę wolontaryjną podczas urządzania szkoły.

Dla najbardziej aktywnych osób w działaniach na rzecz szkoły zostały wręczone Anioły Dobroczynności, które otrzymali: Pani Lucyna Zabagło, Pani Wioleta Machaczka, Pani Katarzyna Mądry, Pan Mariusz Piejko, Pan Artur Boroń, Pan Mirosław Wołek i Pan Andrzej Zajgier. Anioł Dobroczynności zostanie również wręczony Panu Mateuszowi Roskowi, który nie mógł być obecny na tej uroczystości.

Zaproszeni Goście po obejrzeniu wyremontowanej placówki zostali poczęstowani wspaniałym tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję przez absolwentkę szkoły Oliwię Mądry.

Wszystkie osoby zwiedzające budynek szkoły były pod ogromnym wrażeniem efektu końcowego i składały na ręce Pani Dyrektor gratulacje, życząc nauczycielom i uczniom sukcesów dydaktycznych.

Ten wyjątkowy dzień na długo zapadnie w naszej pamięci!

Zapraszamy do galerii…