28.10.2020

Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że od roku szkolnego 2020/2021 można dokonywać wpłat na Radę Rodziców bezpośrednio na rachunek bankowy w KBS O/Czernichów.

Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czernichowie

Nr rachunku: 34 8591 0007 0061 0432 7182 0001

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa

Więcej informacji dotyczących Rady Rodziców znajduje się w nowej zakładce “Rada Rodziców” w menu RODZIC.