Akademia kropelki
23.09.2018

Zajęcia z kropelką wody

W dniu 14 września 2018 roku klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej w Czernichowie wyruszyły autobusem MPK do Krakowa. Dzieci wraz z nauczycielkami udały się do Zakładu Uzdatniania Wody ,,Bielany”, gdzie działa Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych pt.: ,,Akademia kropelki”, które przybliżyły im zagadnienia związane z wodą – od wskazania jej zasadniczego znaczenia w życiu człowieka, przez zobrazowanie obiegu wody w przyrodzie, po ukazanie procesu uzdatniania wody.

Warsztaty uatrakcyjniły barwne pomoce naukowe, takie jak tablice magnetyczne, plansze, puzzle, a także ogromnych rozmiarów gra planszowa, w której uczestnicy przyjmowali rolę pionków. Nasi uczniowie byli zachwyceni tak profesjonalnie przeprowadzonymi zajęciami, po których będą najlepszymi propagatorami ekologicznego stylu życia. Wszystkie dzieci dostały prezenty takie jak kolorowe T-shirty, bidony i książeczki z grą edukacyjną. Przed i po zajęciach pracownicy ochrony czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Pełni wrażeń uczniowie wrócili autobusem linii 229 do Czernichowa.

Zdjęcia najlepiej oddają “klimat” zajęć.

Organizator wyjazdu: Bożena Dudek z pozostałymi opiekunami: Katarzyną Dulowską i Agnieszką Ryszką.